De Lombarde ...
Uw groene camping aan de Belgische kust!

Deze privacy policy is opgesteld omtrent uw belang en waarde betreft de privacy van de bezoekers van deze website.

Statistieken
Voor statistische doeleinden worden er bezoekersstatistieken van onze website bijgehouden. Deze informatie is echter algemeen en valt niet te herleiden naar de naam en adres van de individuele bezoeker. De informatie die deze statistieken naar voren brengt is alleen toegankelijk voor de eigenaar van de website.

Reservatie- en contactformulier
Via het reservatie- en contactformulier op deze site kunnen gebruikers informatie verstrekken zoals hun naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. De Lombarde verwerkt de verzamelde persoonsgegevens om de boeking uit te voeren, betaling te verwerken en om met u in contact te kunnen komen en om u een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden. De gegevens kunnen ook gebruikt worden om u te informeren over nieuwe diensten, producten of evenementen. Als u die informatie niet wilt ontvangen, kunt u dat per brief of e-mail (info@delombarde.be) melden. Met deze gegevens wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid omgegaan. Deze worden niet aan derden verstrekt, met uitzondering bij vraag van het Belgisch Recht.

Cookies
Via onze website wordt een cookie geplaatst als deel van de “Adwords-Analytics”-dienst van Google. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.
Het is mogelijk om cookies (gedeeltelijk) te weigeren. Hoe u dit kunt doen, vindt u in de handleiding van uw webbrowser (bijv. Internet Exporer, Mozilla Firefox of Google Chrome). Echter, is het wel mogelijk dat onze website slechter werkt of deels onbruikbaar voor u wordt.

Links
Deze site bevat links naar andere websites. De Lombarde is in geen geval verantwoordelijk voor de manier waarop deze websites de privacy van de bezoekers waarborgen. Tevens is De Lombarde niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Recht op gegevenswissing
Wilt u inzage krijgen in uw persoonsgegevens en een kopie ontvangen? Of wilt u uw gegevens wijzigen, verwijderen, gebruik beperken of uw e-mail aanpassen? Geen probleem, u laat het ons weten per post of e-mail. Op die manier kan u ook bezwaar maken of aangeven dat u vindt dat jouw privacy zwaarder weegt dan ons belang.

Geschillen
Ieder geschil met betrekking tot deze website wordt door het Belgisch Recht beheerst en de rechtbank van Brussel is uitsluitend bevoegd.